Ples 2022 zrušen!

Drazí farníci, milí přátelé,

opět se ocitáme v nepříznivé covidové situaci, která komplikuje nejen možnost našeho společného setkání na Břevnovském farním plese 2022. Bohužel i letos vám musíme oznámit, že se ples neuskuteční, ale nešetřete optimismem…

Těšíme se na vás v sobotu 21.1.2023!

S přáním pevného zdraví
Filip Rabiňák a Jan Masák